خانه برچسب‌ها آموزش php

برچسب: آموزش php

ساختارهای حلقه for و foreach

در پست های قبلی از بخش آموزشی php، مطالبی در خصوص متغیرها، توابع و ساختار شرطی بیان کردیم، اصولاً حلقه ها در زبان های...

ساختار حلقه ای while :

 در پست قبلی در خصوص ساختار شرطی if توضیحاتی را دادیم در این پست قصد داریم ساختار حلقه ای while و do … while...