پایان نامه

طراحی و مدل سازی قطعات یک دستگاه با استفاده از نرم افزار MECHANICAL DESKTOP

مدل سازی

در این پست پایان نامه ای  تحت عنوان طراحی و مدل سازی قطعات یک دستگاه با استفاده ازنرم افزار MECHANICAL DESKTOP برای شما آماده شده است. این پایان نامه به صورت ورد می باشد که می توانید ویرایش های مورد نظر را در آن اعمال نمایید. درابتدا مقدمه ای ازنرم …

ادامه نوشته »

پایان نامه مشاوره دانش آموزان

مشاوره دانش آموزان

امروزه مشکلات انسانی پیچیده تر و دشوارتر گردیده و طبعاً متخصصینی را می طلبد که در حرفه های کمکی نظیر روانپزشکی، روان درمانی، مشاوره، مددکار اجتماعی و غیره تبحر کافی داشته باشند و بتوانند فرد را در رفع مشکلات کمک کنند. فرایند مختلف مشاوره و روان درماین بیانگر این واقعیت …

ادامه نوشته »