کار با حلقه for در سی شارپ

0
12
حلقه for

در زبان برنامه نویسی سی شارپ از روش هایی مانند while, do , for , foreach برای ساخت حلقه استفاده می شود. از بین این روش ها، حلقه for به دلیل سادگی و استفاده راحت تر، بیشترین کاربرد را در این زبان برنامه نویسی دارد. شکل کلی حلقه for به این صورت می باشد:

 for(حد اجرا; آخرین بخش تکرار; نقطه آغاز )

{

دستورات بدنه حلقه

}

توضیح : برای ساخت حلقه for ابتدا کلمه رزرو شده for را نوشته و جلوی آن از یک پرانتز استفاده می شود. داخل پرانتز از سه بخش اصلی تشکیل شده است. استفاده از این سه بخش ضروری نیست اما با استفاده از این سه بخش می توانید حلقه for را بهتر ایجاد نمایید.

نقطه آغاز: در این قسمت از یک متغیری برای مقدار اولیه استفاده می شود که می تواند صفر و یا عدد دیگری باشد.

آخرین بخش تکرار: در این قسمت تعیین می کنید که فرایند اجرای حلقه تا کجا ادامه داشته باشد. برای تعیین حد اجرا، از عملگرهای مقایسه ی >=  یا <=  استفاده می شود.

حد اجرا: در این قسمت مشخص می کنیم که هنگام اجرای حلقه، چه مقدار به حلقه اضافه یا کم شود.

بعد از اینکه اجرای حلقه به بخش آخر برسد، برنامه از حلقه خارج شده و دستورات دیگر اجرا می شود، یعنی تا زمانیکه شرایط برقراری حلقه for به قسمت سوم داخل پرانتز که همان شرط پایانی می باشد نرسد، دستورات داخل حلقه اجرا می شود و اجرای برنامه از حلقه خارج نمی شود.برای درک بهتر مثالی را بررسی می کنیم:

for (int i = 0; i<= 5; i++)‎

{

‎            Console.WriteLine(“no {0}”‎,‎ i);‎

 }

‎        return 0;‎

‎    }‎

با اجرا کردن برنامه فوق نتایج زیر را مشاهده خواهید کرد:

no 1

no 2

no 3

no 4

no 5

Press any key to continue

در مثال بالا یک حلقه for ایجاد شده که در آن متغیری به نام i تعریف شده که مقدار اولیه آن را برابر صفر قرار دادیم. در قسمت بعدی i را کوچتر یا مساوی ۵ قرار دادیم. و در قسمت بعد که تکرار حلقه است، بعد از هر اجرا داخل حلقه، یک واحد به i اضافه می شود. در نتیجه خروجی بالا در صفحه کنسول به نمایش درمی آید.

حلقه تکرار تو در تو:

برخی مواقع لازم است که یک یا چند حلقه for را در داخل حلقه دیگر ایجاد کنیم که به آن حلقه های تو در تو گفته می شود.   به عنوان مثال برای حلقه های تو در تو به این شکل می نویسیم:

for(int i=0;i<=10;i++)

{

    for(int j=0;j<=10;j++)

       {

          Console.WriteLine(“no {0}”‎,‎ i+j);‎

       }

}

در مثال بالا در هر مرحله از اجرای حلقه i حلقه j نیز به صورت کامل اجرا می شود.

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید