معرفی عملگرها در سی شارپ

1
11902
عملگر

معرفی عملگرهای زبان سی شارپ

در ادامه آموزش های زبان برنامه نویسی سی شارپ قصد داریم به معرفی عملگرهای زبان برنامه نویسی سی شارپ بپردازیم. تعداد عملگرها زیاد است که ما در این پست به عملگرهایی که بیشترین استفاده را دارد را معرفی خواهیم کردو در پایان به بررسی حق تقدم عملگرها اشاره خواهیم کرد.

عملگرهایی که بیشترین کاربرد را در زبان سی شارپ دارد عملگرهای محسباتی و رابطه ای می باشد:

عملگرهای محاسباتی:

همانگونه که از نام این عملگر مشخص است برای اعمال محاسبات ریاضی مانند ضرب، تقسیم، جمع، تفریق و … استفاده می شود.

عملگر جمع (+) : که برای جمع دو عدد استفاده می شود مثال:

int n1 = 20;

int n2 = 25;

int result = n1 + n2;

int result = 45;

عملگر تفریق (-) : که برای کسر دو عدد استفاده می شود مثال:

int result = 25 – 20;

int result = 5;

 

عملگر ضرب (*) : که برای ضرب دو عدد استفاده می شود مثال:

int result = 10 * 5;

int result = 50;

 

عملگر تقسیم (/) : که برای تقسیم دو عدد استفاده می شود مثال:

int result = 30 / 2;

int result= 15;

 

عملگر % که این عملگر باقیمانده تقسیم دو عدد را به صورت خروجی ارائه می دهد مثال:

int result = 15 % 2;

intresault = 1;

 

عملگر ++ : که این عملگر یک واحد به مقدار موجود اضافه می کند مثال:

int n = 12;

n++;

int n = 13;

 

کد بالا را می توان به صورت زیر نیز نوشت :

intnum = 12;

num = num + 1;

 

عملگر — : یک واحد از مقدار کم می کند مثال:

intnum = 12;

num–;

intnum = 11;

 

همچنین کد بالا را می توان به صورت زیر نیز نوشت:

intnum = 12;

num = num – 1;

 

عملگرهای رابطه ای:

در زبان‌های برنامه نویسی مخصوصاٌ زبان برنامه نویسی سی شارپ ، کاربرد اصلی این عملگردرعبارات شرطی مشاهده می‌شود. بنابراین عملگرهای  مقایسه‌ای مانند تساوی، نامساوی، کوچکتر، بزرگتر و … یک مقدار Boolean  را برمی‌گردانند که بیانگر درستی یا نادرستی شرط یا عبارت می‌باشد.

نوع Boolean برای مقایسه بین دو عبارت و یا مقدار استفاده می شود و نتیجه ای که بر می گرداند true یا false می باشد.در مثال زیر دو متغیر تعریف کردیم به نامهای n1 با مقدار ۱۸ و n2 با مقدار ۲۴که نتایج آن به این شرح می باشد:

int n1 = 18;

int n2 = 24;

 

عملگر برابر (==) : در این عملگر بررسی می شود که آیا دو عبارت با هم برابر هستند یا خیر، در صورتی که برابر باشد مقدار true و در صورتی که برابر نباشد مقدار false را بر می گرداند.

bool result1 = n1 == 19; // false

bool result2 = n2 == 24; // true

 

عملگر نابرابر (=!) : در این عملگر بررسی می شود که دو عبارت مخالف یکدیگر هستند که اگر نابرابر بود true و اگر برابر بود false را بر می گرداند.

bool result1 = n1 != 18; // false

bool result2 = n2 != 26; // true

 

عملگر > : در این عملگر، اگر عبارت سمت چپ کوچکتر از عبارت سمت راست باشد مقدار true را بر می گرداند و در غیر این صورت مقدار false  را بر می گرداند:

bool result = n1 < n2; // true

 

عملگر > : در این عملگر، اگر عبارت سمت چپ بزرگتر از عبارت سمت راست باشد مقدار true را بر می گرداند و در غیر این صورت مقدار false  را بر می گرداند:

bool result = n1 < n2; // false

 

عملگر <= : این عملگر در صورتی مقدار true  را بر می گرداند که مقدار سمت چپ کوچکتر یا مساوی مقدار سمت راست می باشد:

bool result1 = n1 <= n2; // true

bool result2 = n2 >= 20; // false

 

عملگر => : این عملگر در صورتی مقدار true  را بر می گرداند که مقدار سمت چپ بزرگتر یا مساوی مقدار سمت راست می باشد:

bool result1 = n1 >= n2; // false

 

عملگرهای منطقی :

در مطالب بالا به معرفی عملگرهای رابطه ای توضیحاتی ارائه شد. در این قسمت به معرفی عملگرهای منطقی خواهیم پرداخت . عملگرهای منطقی بر روی نوع های boolean اعمال می شود بدین منظور که مقادیر مورد استفاده باید از نوع boolean باشد و یا مقدار boolean را بر گرداند.

عملگر && :  این عملگر که همان AND می باشد و در صورتی مقدار true را بر می گرداند که هر دو عبارت مقدار true را داشته باشند. در مثال زیر چون هم n1 بزرگتر از ۱۲ می باشد و هم n2 کوچکتر از ۳۰ می باشد بنابرین چون هر دو طرف مقدار آن true می باشد لذا در این دستور مقدار این عملگر true می باشد:

var result = n1 > 12 && n2 < 30; // true

 

شکل کلی این عملگر به این صورت می باشد:

true&& true //<——————- true

true&& false // <——————- false

false&& true //<——————- false

false&& false // <——————- false

عملگر || : این عملگر که همان OR می باشد در صورتی مقدار true را بر می گرداند که یکی از عملوندها مقدارش true باشد . تفاوتی ندارد که کدام عملوند true باشد هر کدام که مقدارش true باشد این عملگر مقدار true  را بر می گرداند:

var result = n1 > 12 || n2 > 14; // true

 

شکل کلی این عملگر به صورت زیر است

true || true // <——————- true

true || false // <——————- true

false || true // <——————- true

false || false // <——————- false

 

عملگر ! : این عملگر که همان not می باشد نتیجه یک عبارت را برعکس می کند یعنی اگر مقدار یک عبارت true باشد این عملگر آن را false می کند و اگر false بود آن را true می کند.

var r1 = !(n1 > 12); // false

var r2 = !(n2 > 30); // true

 

حق تقدم عملگرها:

یک از مواردی که در زمان برنامه نویسی باید مورد توجه قرار گیرد حق تقدم عملگرهای می باشد . در زیان های برنامه نویسی عملگرها به ترتیب اولویت اجرا می شوند به همین منظور در صورتی که حق تقدم عملگرهای رعایت نشود ، نتیجه اشتباه خواهد بود. به عنوان مثال در عبارتی که در آن از عملگر ضرب و جمع استفاده شده ، ابتدا مقادیر ضرب اجرا می شود و بعد مقادیر جمع اجرا می شود.

در جدول زیر حق تقدم عملگرها آمده است . حق تقدم ها از اولویت بالاتر به پایین تر نوشته شده و همچنین در هر سطر از سمت چپ به راست تقدم نوشته شده است :

() , []

! , ~ , ++ , —

* , / , %

+ , –

<< , >>

< , <= , > , >=

== , !=

& , ^ , | , && , ||

در پایان امیدواریم که مطالب فوق مورد استفاده شما قرار گرفته باشد. با آرزوی موفقیت.

[box type=”info” align=”alignright” class=”” width=”100%”]پست های مرتبط:

معرفی کلاس convert در سی شارپ

معرفی توابع آماده سی شارپ

ارتباط سی شارپ با پایگاه داده

متد در سی شارپ کلاس در سی شارپ

[/box]

یک دیدگاه

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید