ساختار شرطی if در php

0
31
دستور شرطی php

ساختار شرطی if :

دستورات شرطی جزو اجزای اصلی و جدایی ناپذیر در هر زبان برنامه نویسی می باشد و در تمامی زبان های برنامه نویسی مورد استفاده قرار می گیرد. دستورات شرطی با برقراری شرط خاصی، دستور یا مجموعه ای از دستورات را اجرا میکنند. در زبان برنامه نویسی php دو نوع دستور شرطی داریم که عبارتند از if و switch. در این پست  به معرفی دستور شرطی if می پردازیم .

else if

به زبان ساده هنگامی که از دستور شرطی if در زبان php استفاده می کنیم، شرطی را مورد بررسی قرار داده که در صورتی که شرط صحیح باشد دستورات داخل بلوک اجرا و در غیر این صورت اجرای برنامه به خارج از بلوک هدایت می شود.

در زبان php ساختارهایی برای دستورات شرطیif  تعریف شده است.در این پست به توضیح مختصری برای هریک از آنها می پردازیم :

If statement : از این ساختار در زمانی استفاده می کنیم که بخواهیم در صورت برقرار بودن شرط یا شرط هایی، دستورات خاصی که در بلوک نوشته ایم اجرا شوند.

If … else statement : از این ساختار هنگامی استفاده می کنیم که بخواهیم در صورت برقرار بودن شرط یا شرط هایی، مجموعه ای از دستورات اجرا شده و در صورت عدم برقراری آن شرط،  دستورات دیگری که بعد از دستورelse  نوشته ایم اجرا شوند.

If…else if…else statement : در این ساختار بیش از دو گروه شرط داریم.در هر گروه شرطی یا شرط هایی که درست باشد دستورات مربوط به آن شرط اجرا می شود.

توضیحاتی در خصوص  If … statement :

از ساختار دستوری if زمانی استفاده می کنیم که قرار باشد در صورت برقرار بودن شرط یا شرط هایی یک سری دستورات خاصی اجرا شود.در صورت عدم برقراری شرط  یا شرط های نوشته شده در بلوک، هیچ کدی اجرا نمی شود.

شکل کلی استفاده از این دستور به این شرح است :

if ( شرط یا شرط های مورد نظر )

{

        کدها و دستوراتی که می خواهید اجرا شوند ;

}

مثال :

< ?php

    if ( $a == “7” )

{

        echo “Number is seven”;

}

?>

در مثال ساده بالا گفتیم که اگر متغیر a برابر ۷ باشد عبارت Nubmer is seven نمایش داده شود.

اگر همین مثال را با کمی تغییر به این صورت بنویسیم:

< ?php

    if ( $a == “7” )

{

        echo “Number is seven”;

}

else

{

        echo “عدد نادرست است”;

}

?>

خواهیم دید اگر متغیر a برابر با ۷  بود عبارت Number is seven نمایش داده می شود و در غیر این صورت عبارت “عدد نادرست است” نمایش داده می شود که این همان ساختار If … else statement می باشد.

موفق باشید.

 

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید