ساختار حلقه ای while :

0
2
php

 در پست قبلی در خصوص ساختار شرطی if توضیحاتی را دادیم در این پست قصد داریم ساختار حلقه ای while و do … while را برای شما توضیح دهیم. در برخی موارد در هنگام برنامه نویسی نیاز داریم دستور یا دستوراتی به تعداد دفعاتی که لازم است و یا تا زمانی که شرط تعریف شده صحیح است تکرار و اجرا شود . به عبارتی دیگر در نظر داریم دستور یا دستورات مورد نظر داخل یک حلقه تا زمانی که شرط تعریف شده برای آن صحیح است اجرا شود، در این حالت از ساختار حلقه ای while استفاده می کنیم.

در زبان برنامه نویسی php دو نوع حلقه while داریم :

حلقه while : این حلقه تا زمانی که شرط یا شرط های تعریف شده که مقابل عبارت while می نویسیم  صحیح باشد دستور یا دستورات درون بلوک خود را بصورت متناوب اجرا می کند.

شکل کلی این حلقه به این صورت است که ابتدا کلمه while را می نویسیم سپس در جلوی این عبارت داخل پرانتز شرط یا شرط های مورد نظر نوشته و دستور یا دستورات حلقه را در یک بلوک قرار می دهیم.

while ( شرط یا شرط های مورد نظر )

    {

        کدها و دستوراتی که می خواهید در حلقه تکرار شوند ;

     }

مثال :

< ?php

    while ( $i =< 4 )

      {

         echo ” number: ” . $i . “< br >”;

         $i++;

       }

?>

حلقه do …. whlie : این حلقه یک بار دستورات تعریف شده را اجرا می کند و شرط یا شرط های تعریف شده در انتهای حلقه  while را بررسی می کند و تا زمانی که صحیح باشد دستور یا دستورات حلقه را به طور متناوب تکرار می کند.

شکل کلی این حلقه به این صورت است که ابتدا کلمه do را نوشته بعد دستورات داخل حلقه را در درون یک بلوک قرار می دهیم و سپس کلمه while و بعد از آن داخل پرانتز شرط یا شرط های مورد نظر را می نویسیم.

  do

      {

          کدها و دستوراتی که می خواهید در حلقه تکرار شوند ;

       }

      while ( شرط یا شرط های مورد نظر )  ;

تفاوت این دو حلقه در این است که در دستور while ممکن است به علت صحیح نبودن شرط تعریف شده هیچ وقت دستور یا دستورات داخل بلوک اجرا نشود اما در حلقه do … while  اگر شرط هم درست نباشد حداقل یک بار دستور یا دستورات داخل بلوک حلقه اجرا می شود.

موفق باشید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید