آشنایی با نوع داده های اولیه در سی شارپ

0
621
متد سی شارپ

برای ساخت یک برنامه در زبان سی شارپ نیاز به ذخیره داده های مختلف داریم که می بایست برای ذخیره این داده ها متغیرهای لازم را تعریف کنیم در زبان برنامه نویسی سی شارپ انواع داده ها استفاده می شود که بیشترین این نوع داده ها شامل موارد زیر می باشد:

نوع داده رشته ای

نوع داده عددی

نوع داده کاراکتر

نوع داده منطقی یا boolean

نوع داده شیء یا object

در زبان برنامه نویسی سی شارپ برخلاف برخی زبانهای دیگر نمی توان برای هر نوع متغیر، هر نوع داده ای را استفاده نمود. یعنی به عنوان نمونه ما نمی توانیم در یک نوع متغیر عددی، یک رشته را ذخیره نماییم و یا در یک متغیر از نوع رشته ای یک عدد را ذخیره کنیم .

شکل کلی تعریف یک متغیر از نوع رشته ای در زبان برنامه نویسی سی شارپ به این صورت است:

string A = “ali”;

در قسمت اول نوع متغیر که در مثال بالا متغیر string که همان نوع رشته ای می باشد نوشته می شود. بعد از آن نام متغیر را به دلخواه می نویسیم و در نهایت نوع داده رشته ای را می نویسیم.

 

نوع داده رشته ای :

در نوع داده رشته ای برای ذخیره یک رشته یا یک عبارت و یا متن مورد استفاده قرار می گیرد. مانند زیر:

string FName = “Ali”;

string LName = “Akbari”;

نتیجه به صورت زیر است:

Console.WriteLine(FName);

Console.WriteLine(LName);

در نوع داده رشته ای می توانی با علامت (+) دو رشته را با هم متصل نمود مانند مثال زیر:

string FName = “Ali”;

string LName = “Akbari”;

string A = FName+” “+LName;

Console.WriteLine(“Welcome Mr ” + A + “.”);

خروجی کد بالا، متن زیر خواهد بود:

Welcome Mr Ali Akbari.

نوع های عددی

نوع دادهbyte : در این نوع داده می توان از بازه ۰ تا ۲۵۵ را ذخیره کرد.
نوع داده sbyte : در این نوع داده می توان از بازه ۱۲۸- تا ۱۲۷ را ذخیره کرد.
نوع داده short :در این نوع داده می توان از بازه ۳۲،۷۶۸- تا ۳۲،۷۶۷ را ذخیره کرد.
نوع داده ushort : در این نوع داده می توان از بازه ۰ تا ۶۵،۵۳۵ را ذخیره کرد.
نوع داده int : در این نوع داده می توان از بازه ۲،۱۴۷،۴۸۳،۶۴۸- تا ۲،۱۴۷،۴۸۳،۶۴۷ را ذخیره کرد.
نوع داده uint : در این نوع داده می توان از بازه ۰ تا ۴،۲۹۴،۹۶۷،۲۹۵ را ذخیره کرد.
نوع داده long : در این نوع داده می توان از بازه ۹،۲۲۳،۳۷۲،۰۳۶،۸۵۴،۷۷۵،۸۰۸- تا ۹،۲۲۳،۳۷۲،۰۳۶،۸۵۴،۷۷۵،۸۰۷ را ذخیره کرد.
نوع داده ulong : در این نوع داده می توان از بازه ۰ تا ۱۸،۴۴۶،۷۴۴،۰۷۳،۷۰۹،۵۵۱،۶۱۵ را ذخیره کرد.
نوع داده  float: در این نوع داده می توان از بازه ۳٫۴۰۲۸۲۳e38- تا ۳٫۴۰۲۸۲۳e38 را ذخیره کرد.
نوع داده  double : در این نوع داده می توان از بازه ۱٫۷۹۷۶۹۳۱۳۴۸۶۲۳۲e308- تا ۱٫۷۹۷۶۹۳۱۳۴۸۶۲۳۲e308 را ذخیره کرد.
نوع داده decimal : در این نوع داده می توان از بازه ۷۹۲۲۸۱۶۲۵۱۴۲۶۴۳۳۷۵۹۳۵۴۳۹۵۰۳۳۵- تا ۷۹۲۲۸۱۶۲۵۱۴۲۶۴۳۳۷۵۹۳۵۴۳۹۵۰۳۳۵ را ذخیره کرد.

نکته: وقتی علامت s در کنار byte باشد به معنی این است که نوع داده  sbyte، نشان دهنده بازه اعداد منفی می باشد.
نکته: همچنین علامت u در کنار نوع داده هایی مانند: short و int و long، به معنی آن است که این نوع های داده ، اعداد بزرگتر از صفر را قبول می کنند.

نوع داده کاراکتر:

در هر رشته، مجموعه ای از کاراکترها بکار رفته به عنوان نمونه رشته “BCD”  از کاراکترهای B  و C و D تشکیل شده است. برای ذخیره یک کارکتر در زبان برنامه نویسی سی شارپ از نوع داده char استفاده می کنیم . نکته مهم این است که ما در زبان برنامه نویسی سی شارپ رشته ها را در داخل (“)  قرار می دهیم اما یک کارکتر را در داخل (‘) قرار می دهیم به مثالی توجه کنید:

char ch = ‘D’;

در این کد متغیری از نوع ch تغریف کرده ایم و در آن کاراکتر D را قرار داده ایم.

نوع داده منطقی boolean:.

همانطور که در پست عملگرها به آن اشاره شد، این نوع داده فقط دو مقدار true یا false را قبول می کند که از این نوع داده بیشتر زمانی استفاده می شود که خواسته باشیم نتیجه مقایسه ای و یا نتیجه یک شرط را مورد بررسی قرار دهیم استفاده می شود و به شکل زیر نوشته می شود:

bool A = false;

bool B = true;

نوع داده شئ object :

این نوع داده ، داده ای است که در آن می توان هر نوع مقداری چه عددی، چه رشته ای و یا منطقی در آن ذخیره نمودو به صورت زیر نوشته می شود:

object de = 450.32m;

object st = “test”;

موفق باشید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید