کلاس در سی شارپ

0
7
کلاس

در این پست در خصوص استفاده از کلاس در سی شارپ می پردازیم . با توجه به اینکه سی شارپ یک زبان شیئ گراست بنابراین می تواند اشیاء را مدل سازی کند .یک کلاس مجموعه ای از متدها، خصوصیات و متغیرهای مرتبط باهم می باشد، که خصوصیات را تعریف و پیاده سازی می کند و برای استفاده در برنامه مورد استفاده قرار می گیرد. یک کلاس با استفاده از کلمه کلیدی class که بعد از آن نام کلاس آمده باشد، تعریف می شود اعضای کلاس در یک بلوک { } قرار می گیرد

public class book

}

          اعضای کلاس

{

جزئیات کلاس book که در شکل بالا آمده به شرح زیراست:

public : سطح دسترسی به کلاس را مشخص میکند. سطح دسترسی مشخص میکند که کلاس در خارج از فضای نامی که در آن تعریف شده قابل دسترسی باشد یا خیر که اگر public باشد در خارج از فضای تعریف شده قابل دسترسی است و اگر   internalباشد فقط در همان فضای تعریف شده قابل دسترسی است .

class : واژه ای است که برای تعریف کلاس به کار میرود.

book : نامی است که برای کلاس انتخاب میگردد. قوانین نام گذاری برای کلاس ،  همانند نام گذاری برای متغیرها است .

اعضای کلاس می تواند شامل موارد زیر باشد.

ثوابت

فیلدها

متدها

خواص

رویدادها

عملگرها

سازنده ها یا مولدها

مخرب ها

اعضای کلاس از هر نوعی که باشند دارای سطح دسترسی هستند. پس اعضای کلاس را بطور کلی میتوان بصورت زیر تعریف کرد:

()public DataTable search

public (عمومی) :  محدودیتی برای دسترسی  وجود ندارد و در خارج از کلاس قابل استفاده است. معمولا توابع و خواص با این سطح دسترسی تعریف می شوند تا در خارج از کلاس بتوان از آن استفاده کرد.

private (خصوصی) : اعضای کلاس با این سطح دسترسی  فقط در همان کلاس قابل استفاده می باشد. معمولا فیلدها و ثوابت با این سطح دسترسی معرفی می شوند.

 

نمونه سازی از کلاس در سی شارپ :

برای استفاده از کلاس  باید نمونه ای از آن ایجاد شود. ایجاد نمونه ای از کلاس را نمونه سازی و نمونه های کلاس را شیء مینامند. شکل کلی نمونه سازی از کلاس بصورت زیر است:

;()book  b = new book

book : نام کلاسی است که باید نمونه سازی شود.

b :  نام شیء ای است که باید ایجاد شود.

new : واژه کلیدی است که  به همین صورت باید استفاده شود.

()book: متد خاصی بنام سازنده یا مولد کلاس است که برای ایجاد شیء بکار میرود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید