معرفی توابع آماده سی شارپ

0
24
متد سی شارپ

در پست قبلی آموزش سی شارپ در خصوص متدها که همان توابع هستند توضیحاتی ارائه دادیم. در این پست قصد داریم به معرفی توابع آماده ای که در سی شارپ وجود دارد و می توان به راحتی از آنها استفاده نمود بپردازیم در ادامه مطالب به معرفی بخشی از این توابع می پردازیم:

تابع Active : این تابع برای فعال کردن استفاده می کنیم به عنوان نمونه با دستور زیر فرم فعال می شود.

;()Form1.ActiveForm.Active

تابع Focus : از این تابع هنگامی که خواسته باشیم مکان نما را به فرم خاصی منتقل کنیم استفاده می کنیم بعد از استفاده از این تابع در صورتی که مکان نما به فرم منتقل شود True و در غیر این صورت False را برمی گرداند .بعنوان مثال دستور زیر، مکان نما را به Form1 منتقل میکند:

;()Form1.ActiveForm.Focus

تابع Hide : همانگونه که از نام تابع مشخص است از یان تابع برای مخفی کردن فرم استفاده می کنیم به عنوان مثال دستور زیر،Form1 را مخفی می کند :

;()Form1.ActiveForm.Hide

تابع Show: از این تابع برای آشکار شدن فرم مخفی شده استفاده می کنیم .به عنوان مثال دستور زیر، Form1 را آشکار میکند:

;()Form1.ActiveForm.Show

تابع Close : این تابع برای بستن فرم بکار می رود.در کد زیر ، Form1  بسته می شود .

;()Form1.ActiveForm.Close

تابع CreateControl: از این تابع برای ایجاد کنترل جدید استفاده می کنیم .بعنوان مثال دستورات زیر، فرم جدیدی به نام Form2 را ایجاد می کند:

;Form Form2

;()Form2.ActiveForm.CreateControl

تابع Dispose : از این تابع برای حذف کنترل استفاده می کنیم  که باعث می شود  حافظه تخصیص یافته آن  به سیستم عامل برگردانده شود. در دستور زیر، Form1 را حذف می کند:

;()Form1.ActiveForm.Dispose

تابع Equals : از این تابع برای مقایسه بین یک مقدار و یا کنترل، با مقدار یا کنترل دیگری استفاده می کنیم . در این تابع اگر هر دو کنترل باهم برابر باشند True ودر غیر این صورت  False را برمی گرداند .بعنوان مثال دستور زیر، Form1 و Form2 را مقایسه می کند:

Form1.ActiveForm.Equals(Form2);

تابع GetType : این تابع نوع کنترل را برمی گرداند.بعنوان مثال در دستور زیر، نوع کنترل مربوط به Form1 را برمی گرداند:

;()Form1.ActiveForm.GetType

تابع GetNextControl : اگر نیاز باشد از کنترل قبلی یا بعدی روی فرم استفاده کنیم از این تابع استفاده می کنیم .مثالی در این زمینه در دستور زیر را آمده است:

Form1.ActiveForm.GetNextControl(control ctr, bool forward);

در پارامتر ctr  کنترل قبل یا بعد آن را باید مشخص کنیم و درپارامتر forward تعیین می کنیم  که کنترل بعدی برگردانده شود یا کنترل قبلی بر گردانده شود. اگر مقدار این پارامتر True باشد کنترل بعدی برگردانده می شود ودر صورتی که False باشد، کنترل قبلی برگردانده می شود.

تابع Refresh : از این تابع برای نوسازی فرم استفاده می کنیم .به عنوان مثال دستور زیر، Form1 را نوسازی می کند:

;()Form1.ActiveForm.Refresh

تابع ResetText : از این تابع برای پاک کردن متن روی فرم استفاده می کنیم .به عنوان مثال دستور زیر، متن عنوان فرم را پاک می کند:

;()Form1.ActiveForm.ResetText

تابع Scale: از این تابع برای کوچک و بزرگ کردن فرم استفاده می کنیم .به عنوان مثال دستور زیر، اندازه Form1 را به اندازه factor تغییر اندازه می دهد، پارامتر factor بزرگنمایی در طول و ارتفاع را در فرم تعیین می کند:

Form1.ActiveForm.Scale(sizef factor);

 

تابع Select: از این تابع برای انتخاب فرم استفاده می کنیم .به عنوان مثال دستور زیر، محتویات داخل Form1 را انتخاب می کند:

;()Form1.ActiveForm.Select

تابع ToString: هنگامی که می خواهیم محتویات فرم به رشته تبدیل شود از این تابع استفاده می کنیم . به عنوان مثال دستور زیر، Form1 را  به رشته تبدیل میکند:

;()Form1.ActiveForm.ToString

تابع Update: همانگونه که از اسم این تابع مشخص است برای به روز کردن محتویات فرم بکار می رود .به عنوان مثال دستور زیر، Form1 را به روز مینماید:

;()Form1.ActiveForm.Update

تابع Validate: این تابع موجب اعتبارسنجی فرم میشود و با استفاده از اینن تابع مشخص می کنیم که آیا اعتبارسنجی با موفقیت انجام شده یا نه .بعنوان مثال دستور زیر، Form1 را اعتبارسنجی می کند:

;()Form1.ActiveForm.Validate

تابع InValidate: این تابع  سطح فرم را بی اعتبار می کند و موجب میشود که فرم مجددا رسم شود.که این تابع بیشتر در کار با تصاویر استفاده می شود. به عنوان مثال دستور زیر، Form1 را بی اعتبار می کند و مجددا آنرا ترسیم می کند:

;()Form1.ActiveForm.InValidate

تابع SetBounds : این تابع اندازه و مکان مربوط به فرم را مقداردهی می کند که شامل دستور زیر می باشد:

Form1.ActiveForm.SetBounds(int x, int y, int width, int height);

در تابع SetBounds از پارامتر ها استفاده می کنیم که در کد بالا ، پارامتر x، مقدار جدید خاصیت Left فرم، پارامتر y مقدار جدید خاصیت Top فرم، پارامتر width مقدار جدید خاصیت Width فرم، و پارامتر  height مقدار جدید خاصیت Height فرم را تعیین می کند.

امیدوارم از بخش معرفی توابع تعریف شده سی شارپ استفاده کرده باشید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید